Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Yönetimin Taahhüdü

 

Üst Yönetim;

Personel Belgelendirme Birimi’nin TS EN ISO/IEC 17024 standardı ile uyumlu bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmasını, uygulamasını, sürekli iyileştirmesini ve sürdürülmesini güvence altına alacak gerekli tüm desteği verir.

Belgelendirme faaliyetlerinin her türlü çıkar çatışmasından uzak, tarafsız, objektif, eşit ve adil olarak yürütülmesi konusundaki sorumluluklarını yerine getirir.

Personel Belgelendirme Birimi’nin faaliyetlerinin gizliliğine, tarafsızlığına ve bağımsızlığına risk oluşturacak hiçbir eylem, öneri, yönlendirme ve telkinde bulunmaz.

Üst Yönetimin Taahhüdü için tıklayınız.