Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Belgelerin Askıya Alınması ve Geriye Çekilmesi
Belgenin askıya alınmasına ve geriye çekilmesine yönelik bilgiler kamuya açık şekilde web sayfasında ilan edilir.
 
Ulusal yeterliliklerde belirtilenler haricinde belgenin askıya alınmasına veya geri çekilmesine neden olabilecek uygunsuzluklar aşağıdaki faaliyetler sonucunda meydana gelebilir:
 
·      Belge sahiplerinin belgeyi amacı dışında ve yanıltıcı kullandığının tespit edilmesi,
·      Belge sahibinin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
·      Belge sahibinin belgesini Personel Belgelendirme Birimi’nin itibarını zedeleyecek şekilde kullandığının tespit edilmesi,
·      Belge sahibinin belgelendirme kapsamındaki değişikliklere uymaması,
·      Belge sahibi hakkında belge kullanımından kaynaklanan şikâyetlerin haklı bulunması,
·      Belge sahibinin belgesinin askıya alınmasını veya geriye çekilmesini talep etmesi,
·      PBB-FRM-016 Belgelendirme Sözleşmesi’nde belirtilen diğer uygunsuzlukların oluşması.
 
Belgesi askıya alınanlar ya da geri çekilenler belgelerini kullanamazlar. Bu kişilere belgelerinin askıya alınması ya da geriye çekilmesi hususları ile ilgili olarak Aday Portalından, gerekli hallerde yazılı bilgilendirme yapılır.
 
Belgesi askıya alınan ve geriye çekilen belge sahiplerinin belge statüsü, web sayfasından yapılan belge arama/kontrol işlemlerinde kamuya açık olarak görüntülenir.
 
Belgenin askıya alınmasına neden olan uygunsuzlukların giderilmesi durumunda, ilgili kanıtlar, Personel Belgelendirme Birimi’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde değerlendirilir ve uygun bulunması halinde belgeler askıdan indirilir.