Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Belge Yenileme

BELGE YENİLEME

Belge yenileme uygulamaları, ulusal yeterliliklerde tanımlanmış yeniden belgelendirme yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeniden belgelendirmeye yönelik duyurular web sayfasında ilan edilir.

Belge yenileme işlemleri ücrete tabidir.

Yeniden belgelendirme şartlarını yerine getirmeyen belge sahiplerine yeni belge verilmez.Personel Belgelendirme Birimi’nin belgelendirme kapsamındaki CBS Operatörü – Seviye 4 ve CBS Uzmanı – Seviye 6 ulusal yeterlilikleri için gerçekleştirilecek yeniden belgelendirme faaliyeti aşağıda ki yöntemle gerçekleştirilir:

Yeniden Belgelendirme Sınavı: Belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda en az 24 ay çalıştığını kanıtlayamayan belge sahipleri, yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılırlar. Sınav sonrası başarılı olan kişilere belge verilir.