Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Sınav Kuralları

• Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri konusunda sınava giriş belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran adayların, cihazları kapalı bile olsa, o oturumdaki sınavı geçersiz sayılacaktır.

• Sınav sistemine giriş yaptıktan sonra sınav soruları yeterlilik birimi bazında ekranınızda görünecektir. Diğer yeterlilik birimindeki soruları görebilmek için ilgili birimi seçmeniz gerekmektedir.

• Sınavı tamamladığınızda sınav bitirme işlemini onaylamadan salondan çıkmayınız.

• Emin olmadıkça sınav bitirme işlemini onaylamayınız. Onaylamanız durumunda yeniden sınava giriş yapmanız mümkün olmayacaktır.

• Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

• Sınavı tamamlamış olsanız bile ilk 30 dk. ile son 5 dk. sınav salonundan çıkmak yasaktır.

• Sınavı tamamlamamış olsanız bile sınav süresi sonunda cevaplarınız kayıt altına alınarak sistem otomatik olarak kapanacaktır.

• Sınav sorularına yapılacak itirazlar sınav bitiminden sonraki 5 dakika içerisinde tamamlanmalıdır. Sonradan ve farklı yöntemlerle yapılan itirazlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

• Sınav sonrasında asgari başarı notunuz ekranda görüntülenecektir. İlgili yeterlilik birimdeki teorik sınavdan başarılı olan adaylar aynı yeterlilik birimindeki uygulama sınavına katılabileceklerdir.

• Sınav boyunca konuşmak, diğer adayların sınavını riske sokacak paylaşımlarda ve hareketlerde bulunmak sınavınızın iptal edilmesine neden olabilir.

• Sınav salonuna kitap, ders notları vb. materyalleri getirmek yasaktır.

• Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.

• Adaylar yanlarında ruhsatlı ve resmi amaçlı kullanılsa bile silah bulundurmamalıdır.