Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Başvuru Alma ve Değerlendirme
 
Sınav başvuruları, aksi belirtilmedikçe Aday Portalı üzerinden alınır.
 
Başvurunun kabul edilebilmesi için PBB-FRM-016 Belgelendirme Sözleşmesi’nin imzalanması mecburidir.
 
Başvuru için talep edilen tüm dokümanlar Aday Portalı’na istenilen formatlarda yüklenmelidir. Dokümanların asılları Personel Belgelendirme Birimi tarafından ilan edilen yönteme uygun olarak gönderilir. Asıl dokümanları göndermeyen veya sisteme yüklenen dokümanlardan farklı dokümanlar gönderen adaylar sınava alınmaz.
 
Sınav ücretleri, başvuru sırasında Aday Portalı üzerinden sanal pos aracılığı (kredi kartı, banka kartı vb.) ile ödenir. Ödenen ücret karşılığında adaylar, 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınav bölümlerine 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.
 
Başvuru sahibi tarafından Aday Portalı üzerinden onaylanmayan (sonlandırılmayan) başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
 
Hatalı veya eksik başvurular onaylanmaz ve gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru süresi içinde, uygunsuzlukları giderilen başvurular yeniden değerlendirilir.
 
Başvuru sahipleri, başvurularının durumunu ve onaylanma statüsünü Aday Portalı üzerinden takip etmekle yükümlüdür.
 
Başvurular, Personel Belgelendirme Birimi tarafından onaylandıktan sonra, adayın sınava gelmemesi veya ulusal yeterliliklerde tanımlanan süreler içinde sınavların teorik bölümlerinden başarılı olamadığı için performansa dayalı sınavlara katılamaması durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Onaylanmayan başvuruların sahiplerine sınav ücretleri iade edilir. Ücret iadelerinin yapılmasına yönelik duyurular web sayfasında ilan edilir.