Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek amacıyla yapılacak olan tüm teorik ve uygulama sınavları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası zemin katta oluşturulan BelgeCBS Sınav Merkezinde yapılacaktır.

Sınav Merkezimizde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi doğrultusunda tüm sınav süresince kamera kaydı alınmaktadır.