Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Vizyon - Misyon

 Vizyon

Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte evrensel değerleri benimseyen,  güvenilir ve tercih edilir belgelendirme kuruluşu olmaktır.
 
Misyon
Ulusal Yeterliliklere uygun olarak Cografi Bilgi Sistemleri alanında, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik prensipleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası standartlara uygun adil, eşit ve tarafsız belgelendirme hizmeti vermektir.