Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
MARKA

PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ MARKASININ KULLANIMI

 

 • Personel Belgelendirme Birimi markası, Personel Belgelendirme Birimi tarafından belgelendirilen kişilerin belge kapsamındaki faaliyetleri kapsamında ve bu sayfada yer alan esaslara göre kullandıkları semboldür.
 • Marka şablonlarına/formatlarına ait güncel bilgiler Aday Portalından ve/veya web sayfasından takip ve temin edilmelidir.
 • Personel Belgelendirme Birimi tarafından belgelendirilen kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar marka kullanım esaslarına uymakla yükümlüdür.
 • Personel Belgelendirme Birimi markasını kullananlar ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nda belirtilen esaslara aykırılık oluşturacak kullanımlardan kaçınmalıdır.
 • Personel Belgelendirme Birimi tarafından belgelendirilmiş kişiler ve bu kişilerin çalıştıkları kurumlar/kuruluşlar, Personel Belgelendirme Birimi markasını sadece belge kapsamındaki faaliyetler için kullanabilirler.
 • Personel Belgelendirme Birimi markası, belge sahibi veya çalıştığı kurumun belge kapsamı dışındaki yazışma, tanıtım ve teklif gibi dokümanlarında kullanılıyorsa, markanın söz konusu tanıtım, teklif vb. ile ilgili olmadığı uygun şekilde belirtilmelidir.
 • Belge sahiplerinin belgelerinin askıya alınması, geriye çekilmesi ve çeşitli nedenlerle yeniden belgelendirmenin yapılmaması hallerinde, Personel Belgelendirme Birimi markasının kullanımına derhal son verilmelidir.
 • Personel Belgelendirme Birimi markası, belge sahipleri ve çalıştıkları kuruluşların basılı ve elektronik ortamdaki tanıtıcı materyallerinde ve raporlarında, her bir doküman üzerinde en fazla bir adet olacak şekilde kullanılabilir.
 • Personel Belgelendirme Birimi markası, kabartma ve hologram şeklinde kullanılabilir.
 • Personel Belgelendirme Birimi markası renkli bir zeminde kullanılmamaya özel gösterilmelidir. Kullanılması zorunlu hallerde beyaz zemin üzerinde kalacak şekilde çerçeve içine alınmalıdır.
 • Personel Belgelendirme Birimi markasının kullanıldığı yerlerde başka marka ve logolar bulunuyorsa, Personel Belgelendirme Birimi markası bu logo ve/veya markalardan daha baskın ve büyük olacak şekilde kullanılmamalıdır.
 • Personel Belgelendirme Birimi markası, kartvizitler, ürünler ve taşıtlar üzerinde kullanılmamalıdır.
 • Personel Belgelendirme Birimi markasının A4’ten büyük olmayan dokümanlar üzerindeki asgari genişliği 18 mm olmalıdır. En – boy oranında değişiklik yapılmadan büyütme yapılabilir. A4’ten büyük dokümanlardaki kullanımlar için Personel Belgelendirme Birimi’nden yazılı izin alınmalıdır.
 • Personel Belgelendirme Birimi markasının uygun olmayan şekillerde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, belgenin askıya alınmasına yönelik işlem uygulanabilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde belge geriye çekilir.
 • BelgeCBS Logo ve Markası için tıklayınız.