Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Hakkımızda

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan bir oranda kullanılmaya başlaması ve bu kullanımın kamu kurumları ve özel sektörde de yaygınlaşması, CBS alanında nitelikli personelin yetiştirilmesini ve istihdamının sağlanmasını da kaçınılmaz kılmıştır. Bu çerçevede, CBS ile ilgili mesleklerin tanımlanmasına, bu mesleklere ait ulusal meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde 2013 yılından itibaren önemli çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu kapsamda, 29.09.2015 tarihli ve 12772 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile yeniden düzenlenen hizmet birimleri ve görev tanımları çerçevesinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü altında Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS) oluşturulmuştur. Personel Belgelendirme Birimi’nin temel amacı, CBS alanındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme hizmetleri sunarak nitelikli personelin istihdamının sağlanmasına katkı verilmesidir.

Bu amaçla, Personel Belgelendirme Birimimiz TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ile uyumlu bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmuş, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından da sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir..