Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Ulusal Yeterliliklerde Sınav ve Belgelendirme

                                                                                                                                                                                                                    

 

Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş Personel Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.


Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sitesine Ulaşmak için tıklayınız.

 
Personel Belgelendirme Birimi, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere  04/10/2017 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumundan    AB-0164-P no ile akredite olmuş ve MYK tarafından yapılan inceleme denetim ve değerlendirme sonucunda 11/06/2018 tarihinde yetkilendirilerek sınav ve belgelendirme çalışmalarına resmen başlamıştır.

 

MYK Yetki Belgesi ve Yetki Kapsamı için tıklayınız.

 
Kabul Edilen Ulusal Yeterlilikler için tıklayınız.