Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Süreler

Belgelendirmeye yönelik kararlara yapılacak itirazların süresi, kararın ilgili kişiye Aday Portalı üzerinden veya eposta ile bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) işgünüdür.

Online sınav sorularına yapılacak itirazlar sınav bitiminde online olarak yapılır ve ayrıca itiraz için bir süre verilmez.

Kesin sınav sonuçlarına (teorik ve uygulama) yönelik itirazın süresi, sınav sonuçlarının Aday Portalında ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünüdür.

Şikâyetler, itiraza konu olan faaliyetler dışındaki uygunsuzluklara yönelik gerçekleştirilir. Şikâyetlerde süre sınırlaması yoktur.

Teorik sınav sorularına yapılacak itirazlar en geç 5 (beş) işgünü içerisinde çözümlenerek başvuru sahiplerine bildirilir.

Diğer itirazlar, itirazlar için belirlenen başvuru sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren; şikâyetler, şikâyetin kayda alındığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) işgünü içinde çözümlenir ve çözüme kavuşturuldukları tarihten itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde başvuru sahibine bildirilir.