Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)

Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

14 Aralık 2015
Mesleki Yeterlilik Çalışmaları
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Genel Müdürlüğümüz arasında 20 Haziran 2013 tarihinde imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında alınan yetki doğrultusunda, CBSGM tarafından CBS Operatörü (Seviye 4) ve CBS Uzmanı (Seviye 6) taslak meslek standartları hazırlanmış ve ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren ve meslek kuruluşları, üniversiteler vb.) görüşüne sunulmuştur. 
 
Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda hazırlanan nihai taslak standartlar MYK sektör komitesinde incelenmek üzere MYK’na gönderilmiştir.
Onaylanan standartlar 06.06.2014 tarih ve 29022 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
 
Yayınlanan standartlara ilişkin; ulusal ya da uluslararası standartlara dayanan, öğrenme ve değerlendirme amaçlı kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliği içeren “Ulusal Yeterlilik” dokümanlarının hazırlama süreci MYK ile 31 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan “Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” ile başlatılmıştır.
 
Hazırlanan taslak yeterlilikler kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuş olup gelen görüşler değerlendirilmektedir.
Hazırlanan taslak ulusal yeterlilikler kurum ve kuruluşların görüşlerine sunulmuş olup Gelen görüşlerin değerlendirilmesi sonucu hazırlanacak taslak ulusal yeterlilikler MYK onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir.
Yürürlüğe girme tarihi Mayıs  2016 olarak tahmin edilmektedir.
 
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır