Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Gözetim ve Belge Yenileme

GÖZETİM

Belge sahiplerinin gözetimi, belgenin geçerlilik süresi içinde ilgili ulusal yeterlilikte tarif edilen gözetim yöntemine ve sıklığına uygun olarak gerçekleştirilir.

Gözetime yönelik bilgilendirmeler (yöntem, süre vb.) kamuya açık şekilde web sayfasında ilan edilir. İhtiyaç halinde diğer iletişim yöntemleri (SMS, eposta, Aday Portalı mesajları vb.) kullanılarak da gözetim duyuruları yapılabilir.

Gözetim süreci, ilke olarak, ertelemeler ve süre uzatmaları da dâhil olmak üzere en geç 60 (altmış) gün içerisinde tamamlanır ve belge sahibine Aday Portalı üzerinden bildirilir. Mücbir sebepler söz konusu olduğunda bu sürede değişiklik yapılabilir.

Gözetim kanıtları, öncelikli olarak Aday Portalı üzerinden alınır. İhtiyaç halinde basılı evrakların/kanıtların Personel Belgelendirme Birimi’ne ulaştırılmasına yönelik bilgilendirme yapılır. Personel Belgelendirme Birimi’nin belgelendirme kapsamındaki ulusal yeterlilikler için uyguladığı gözetim yöntem ve sıklığı aşağıdaki gibidir:

CBS Operatörü – Seviye 4: Belge alınan tarihten itibaren 30. ayda gözetim süreci başlatılır. Belge sahiplerinden, belge aldığı tarihten itibaren; mesleki deneyim belgesi, bilimsel yayın, akademik/mesleki proje çalışmaları, katıldığı mesleki/akademik toplantı ve eğitimlere ilişkin sertifikalardan en az birini sunması istenir.

Gözetim kanıtlarını, kendilerine verilen süre içinde teslim etmeyen ve teslim edilen gözetim kanıtlarında hata veya eksiklikler bulunan belge sahiplerine ek süre tanınabilir. Ek süreye ilişkin bilgiler ayrıca web sayfası üzerinde ilan edilebilir.

BELGE YENİLEME

Belge yenileme uygulamaları, ulusal yeterliliklerde tanımlanmış yeniden belgelendirme yöntemine uygun olarak gerçekleştirilir.

Yeniden belgelendirmeye yönelik duyurular web sayfasında ilan edilir.

Belge yenileme işlemleri ücrete tabidir.

Yeniden belgelendirme şartlarını yerine getirmeyen belge sahiplerine yeni belge verilmez.Personel Belgelendirme Birimi’nin belgelendirme kapsamındaki CBS Operatörü – Seviye 4 ve CBS Uzmanı – Seviye 6 ulusal yeterlilikleri için gerçekleştirilecek yeniden belgelendirme faaliyetleri 2 farklı yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

Yeniden Belgelendirme Gözetimi: Belge sahiplerinden, belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda ilgili alanda en az 24 ay çalıştığına dair resmi kayıt istenerek 2. bir gözetim gerçekleştirilir. İlk gözetim sürecinde çalıştıkları süreleri belgeleyen kişilerin, ilk gözetimden sonra çalıştıkları süreleri belgelemeleri yeterlidir. Yeniden belgelendirmeye yönelik kanıtlar, öncelikli olarak Aday Portalı üzerinden alınır. Değerlendirme sonrası başarılı olan kişilere belge verilir.

Yeniden Belgelendirme Sınavı: Belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda en az 24 ay çalıştığını kanıtlayamayan belge sahipleri, yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılırlar. Sınav sonrası başarılı olan kişilere belge verilir.