Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Değerlendirme Süreci
Belgelendirme kararlarına yönelik itirazlar veya şikâyetler öncelikle, Personel Belgelendirme Birimi tarafından değerlendirilir.
 
Başvuru sahibine bildirilen itiraz veya şikâyet sonuçlarına süresi içinde yapılan ikinci değerlendirme talebi, İtiraz ve Şikâyet Komitesi tarafından çözümlenir.
 
Soru ve sonuçlara gelen itirazlar alanında uzman kişiler tarafından değerlendirilir.
 
Değerlendirme sonucunda hatalı olduğu tespit edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru yapılmış olarak kabul edilir.
 
Uygulama sınav sonuçlarına gelen itirazlar, itiraz sahiplerinin değerlendirmesine katılmamış değerlendiriciler tarafından kamera görüntüleri üzerinden tekrar değerlendirilir. Yeni değerlendirme sonucu itiraz sahibinin aldığı not geçerli not olarak ilan edilir.
 
Süresi içerisinde sonuçlandırılan itiraz ve şikâyetler aksi başvuru sahibi tarafından talep edilmedikçe Aday Portalı üzerinden bildirilir.