Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)

CBS Uzmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi Performansa Dayalı Sınav Açıklaması

16 Aralik 2021

Personel Belgelendirme Birimimizce (BelgeCBS) yapılan CBS Uzmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından resmi gazetede yayınlanmış olan 14UMS0426-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı ve 16UY0255-6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı (Seviye6 ) Ulusal Yeterliliği doğrultusunda yapılmaktır. Sınavlarda hangi soruların kritik adım soruları olacağı ve başarı notu Ulusal Yeterlilikte belirlenmiştir. Yapılan tüm sınavlar Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından denetlenmektedir.

Sınavların değerlendirilmesi sadece sonuç dosyalarına göre değil, değerlendiriciler tarafından adayların sınav kayıtları ve vermiş olduğu cevaplar incelenerek yapılmaktadır. Adayların sınav sonuçlarına yapmış olduğu itirazlar Program Yöneticisi tarafından detaylı olarak yeniden değerlendirmekte ve nihai sınav sonuçları belirlenmektedir.

Performansa dayalı sınavlarda adayların teknik problem çözümünün yanı sıra; hızlı düşünme, çabuk ve doğru karar verme, dikkat ve konsantrasyonu da ölçülmektedir. Genel itibariyle yapılan değerlendirmede sınava giren adayların soruları ve istenilenleri tam olarak doğru bir şekilde okumadıkları anlaşılmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi; Dünya üzerindeki sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik konuma dayalı karar verme süreçlerinde, kullanıcılara yardımcı olmak üzere, coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. Bu kapsamda, örneğin bir afet anında karar aşamasında kullanılmak üzere bilgi istenilen bir CBS Uzmanından doğru veriyi kullarak bilgi üretmesi ve sunması istenir. Yanlış verilmiş olan bir bilgi hem maddi hem de manevi sonuçlara yol açabilecektir. Bu noktada takdir edilmelidir ki CBS Uzmanının gidişim doğru ama sonucum yanlış olmuş gibi bir cevabı veremeyeceği de aşikârdır. 

Performansa dayalı sınavlara girecek adayların yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak sınavlara hazırlanmaları gerekmektedir.  

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır