Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) Belgelendirme Sınavı Duyurusu

28 Eylül 2020

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) Belgelendirme Sınavı  31 Ekim – 5 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

GENEL BİLGİLENDİRME:

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:00) Belgelendirme Sınavı 31 Ekim 2020 tarihinde teorik sınav, 5 Aralık 2020 tarihinde performansa dayalı sınav olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecektir. A2/P1 performansa dayalı sınava katılabilmek için A2/T1 sınavından başarılı olma şartı aranacaktır. 

Adaylar teorik sınava kendileri için ayrılmış bilgisayarlarda, online sınav sistemine e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gireceklerdir.

A2/P1 performans dayalı sınav için adaylar, sınav başvurusunda tercih ettikleri veya diğer yazılımları ve kendilerine sınav mekânında sağlanan donanım ile veri setlerini kullanarak sınav sorularına/senaryosuna uygun uygulamalar gerçekleştireceklerdir. Adayların A2/P1 performansa dayalı sınavdan başarılı sayılabilmeleri için 16UY0254-Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği A2/P1 Biriminin ekinde yer alan Beceri ve Yetkinlikler listesinde belirtilen kritik adımların başarılması zorunlu olup, toplamda geçer not alınsa bile kritik adımların herhangi birinden başarılı olunamaması durumunda adaylar performansa dayalı sınavdan başarısız sayılacaktır. 

Başvurular, 05.10.2020 - 18.10.2020 tarihleri arasında https://belgecbs.csb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi ile yapılacaktır. Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet bilgilerinin güncellenmesi/güncel olması gerekmektedir. e-Devlet kapısı üzerinden alınan tüm başvurular, başvuru sahiplerinin yasal sorumluluğunda olup, başvuru sırasında verilen tüm bilgi, beyan, taahhüt ve seçimlerin doğruluğu başvuru sahibince kabul edilmiş ve onaylanmış sayılır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Aday Başvuru Formu sistem üzerinden doldurulup onaylanacaktır, ayrıca çıktısı alınmayacaktır.
 • PBB-FRM-016 Belgelendirme Sözleşmesi sistem üzerinden onaylanacaktır, ayrıca çıktısı alınmayacaktır.
 • e-Devlet üzerinden sisteme girilerek yapılan onaylamalar ilgili dokümanlarda ıslak imza yerine geçer.
 • Başvuru sahipleri, Aday Portalı’na giriş yaptıktan sonra portalda tanımlı olan belgelendirme sınavını, katılacağı yeterlilik birimlerini, uygulama sınavlarında tercih edeceği yazılımı ve varsa istenen diğer bilgileri seçerek sınav başvurusu oluşturacaktır. Başvuru yöntemi için tıklayınız.
 • Sistemden üzerinden onaylananlar haricinde başvuru esnasında talep edilen diğer dokümanlar (engel durumu varsa bunu gösteren sağlık raporu vb.) taranarak Aday Portalı’na istenilen formatlarda yüklenecektir. İhtiyaç halinde sağlık raporu doğrulama amaçlı olarak başvuru sahibinden talep edilebilir.
 • Başvuru ücreti https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-hizmet-alimi-basvurusu adresinde e-Devlet üzerinden gerekli bilgiler girilerek alınacak başvuru numarası ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. de açılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına elden yatırılacak veya kredi kartı ile ödenebilecektir. Başvuru tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvurunuzu yapmadan başvuru ücretini ödemeyiniz. Ödenen ücrete ait dekont belgecbs@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ödeme yöntemi için tıklayınız.
 • Başvuru aşamalarının tümünü yerine getiren başvuru sahipleri sistem üzerinden başvurularını onaylanacak ve sonlandıracakladır. Başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvurular, BelgeCBS tarafından onaylandıktan sonra, adayın sınava gelmemesi veya ulusal yeterliliklerde tanımlanan süreler içinde sınavların teorik bölümlerinden başarılı olamadığı için performansa dayalı sınava katılamaması durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Onaylanmayan başvuruların sahiplerine sınav ücretleri iade edilir. Ücret iadelerinin yapılmasına yönelik duyurular BelgeCBS web sayfasında ilan edilecektir.
 • Başvuru sahibi imzaladığı sözleşme gereği sunduğu tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul etmiş sayılır. Bu nedenle sisteme yüklenen evraklarda sahtecilik yaptığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
 • Sınav öncesinde BelgeCBS web sayfası ve/veya epostalar aracılığı ile gerekli diğer bilgilendirmeler yapılacaktır.
 • Sınav Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında yer alan BelgeCBS Sınav Merkezinde yapılacaktır.
 • Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır, e-Devlet şifrenizi almayı unutmayınız.
 • Sınav ücretlerine MYK belge masraf karşılığı (150 TL.) dahil değildir.
 • BelgeCBS Birimi, sınav tarihlerinde değişiklik yapma ve 10 başvurudan az olması durumunda sınavı erteleme veya iptal etme hakkına sahiptir. 

Sınav ücretleri ve diğer kurallara ait bilgiler için tıklayınız.

Sınav kuralları için tıklayınız.

Başvuru koşulları için tıklayınız.

Daha detaylı bilgi için 0312-4102447 ve 4102059 no'lu telefonları arayabilir ya da belgecbs@csb.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır