Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Personel Belgelendirme Birimi (BelgeCBS)
BİRİM BİRLEŞTİRME
15.10.2015 tarih ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 25. maddesi, yeterlilik birimlerinin belgelendirilmesi ve birleştirilmesi konusuna yönelik esasları belirlemektedir. Buna göre;
 
Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca belirlenir ve ilan edilir.
 
Bireyin sahip olduğu birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterliliği oluşturması hâlinde bireyin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Belgelendirme kararı en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.
 
Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
 
Bu esaslar çerçevesinde Personel Belgelendirme Birimi tarafından gerçekleştirilen ulusal yeterlilik sınavlarına yeterlilik birimi bazında başvuru yapmak, farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavları sonrasında başarılı olunan ve geçerliliğini koruyan yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi yoluyla belge almak mümkündür. Birim birleştirme talebi en son tarihli sınavı yapan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna yapılmalıdır. Birim birleştirme veya birim başarı belgesi talebinde bulunmak için Personel Belgelendirme Birimi’ne resmi başvuruda bulunmak gerekmektedir.
 
Yeterlilik birimi bazında başvuru yapılmasına ve birimlerin birleştirilmesine ilişkin temel kurallar aşağıdaki gibidir:
 
İlk kez yapılan başvurularda (farklı bir kuruluşta daha önce aynı yeterlilik biriminde sınava girilmiş olması fark etmeksizin), yeterlilik birimindeki tüm sınavlara başvurulmalıdır.
 
Daha önce sınava girilen belgelendirme kuruluşuna yapılacak ikinci ve sonraki başvurularda sadece başarısız olunan sınav bölümleri kapsamında kayıt yapılabilir.
 
Yeterlilik birimlerinin ve sınav sonuçlarının geçerlilik süreleri ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir. Bu süreler birimlerin birleştirilmesi, başvurulması gereken sınavların seçimi gibi konularda önemlidir.
 
Aynı yeterlilik birimi altındaki bölümlerden (Örn. A3/T1, A3/P1) farklı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında girilen sınavlar sonucu başarılı olunmuşsa, bu sınav bölümlerinin birleştirilmesi yapılmaz.